Οι χόνδρινες βλάβες του αστραγάλου αφορούν μεγάλο ποσοστό της παθολογίας του ποδός. Δυστυχώς μένουν αδιάγνωστες, σε ποσοστό 81% τους πρώτους 4-24  μήνες, ή και υποθεραπευμένες.

Η αιτία είναι συνήθως ένα διάστρεμμα, ή/ και μικροαστάθεια της ποδοκνημικής άρθρωσης χωρίς τραυματισμό.

Τα συμπτώματα είναι συνήθως άλγος, οίδημα, περιορισμός του εύρους κίνησης, αίσθημα κλειδώματος (locking & catching)  και εν τέλει η έκπτωση της λειτουργικότητας.

Τοπογραφικά οι χονδροπάθειες αναπτύσσονται έσω και οπίσθια ή έξω και πρόσθια της τροχηλίας του αστραγάλου.

  • Οι έσω χονδροπάθειες είναι συχνότερες χωρίς ιστορικό τραυματισμού και σοβαρότερες.
  • Οι έξω χονδροπάθειες έχουν ιστορικό τραυματισμού  και είναι περισσότερο συμπτωματικές.

Καλή πρόγνωση έχουν οι χονδροπάθειες οι οποίες είναι μικρότερες των 15 χιλ στο έξω διαμέρισμα και τροχηλία.

Κακή πρόγνωση έχουν οι εξής χονδροπάθειες:

  • Μεγαλύτερες των 15 χιλ
  • Βρίσκονται βαθύτερα των 9 χιλ στο έσω διαμέρισμα της τροχηλίας
  • Αφορούν ασθενείς άνω των 40 ετών, με υψηλό BMI και μεγάλη διάρκεια συμπτωματολογίας (καθυστερημένη διάγνωση και θεραπεία)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στη διάγνωση απαιτείται  λεπτομερές ιστορικό, εξειδικευμένη κλινική εξέταση και απεικονιστικός έλεγχος (ακτινογραφίες, MRI, C/T).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία  ανάλογα με τη σταδιοποίηση της βλάβης μπορεί να είναι συντηρητική  ή επεμβατική ή και αρχικά συντηρητική και επί εμμονής συμπτωμάτων επεμβατική.

Στην επεμβατική θεραπεία των χόνδρινων βλαβών του αστραγάλου πάνω από το 50% αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς αρθροσκοπικά.

Με την αρθροσκοπική αποκατάσταση γίνεται νεαροποίηση (καθαρισμός) της βλάβης και ενεργοποίηση του υπόχονδρου οστού μέσω τρυπανισμών ή μικροκαταγμάτων για  τη δημιουργία ινοχόνδρινου ιστού.

Η δεξιότητα  του χειρουργού σε συνδυασμό με τη τοπογραφία βλάβης δίνει τη δυνατότητα μεταμόσχευσης οστεοχόνδρινων κυλίνδρων από το γόνατο για τη κάλυψη μεγαλύτερων και βαθύτερων βλαβών.

Η αρθροσκοπική αντιμετώπιση των βλαβών του αστραγάλου ανήκει στις ελάχιστα επεμβατικές  παρεμβάσεις (MIS). Στα πλεονεκτήματά της, συγκαταλέγονται ο σύντομος χρόνος αποκατάστασης και η ακρίβεια του χειρισμού.

Εκτελείται από ορθοπαιδικούς εξειδικευμένους στην αρθροσκόπηση και με σχετικό αντικείμενο την  ανατομική περιοχή της ποδοκνημικής άρθρωσης.