Το κάταγμα άνω τριτημορίου του βραχιονίου και της κεφαλής αυτού έχει συχνότητα 5% στο γενικό πληθυσμό. Έχει χαρακτήρες οστεοπορωτικού κατάγματος σε ηλικίες άνω των 65 ετών και υψηλής βίας (τροχαία και εργατικά ατυχήματα) σε νεότερες ηλικίες.

Το κάταγμα άνω τριτημορίου του βραχιονίου εμφανίζει κλινική εικόνα πόνου, παραμόρφωσης, εκχύμωσης (μελανιά), μούδιασμα και γενικότερη λειτουργική ανεπάρκεια.

Υποκεφαλικό Κάταγμα Βραχιονίου Κεφαλής

Η διάγνωση του κατάγματος επιβεβαιώνεται με απλές ακτινογραφίες. Για την επιλογή και εξειδίκευση της θεραπείας είναι αναγκαία η μαγνητική τομογραφία ή και η αξονική τομογραφία με τρισδιάστατη ανασύνθεση.

Η θεραπεία για ένα κάταγμα κεφαλής βραχιονίου μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.

Η συντηρητική (μη χειρουργική) θεραπεία εφαρμόζεται στα σταθερά – μη παρεκτοπισμένα κατάγματα. Απαιτεί τη συνεργασία του ασθενούς και την υπομονή του για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώσπου αποκατασταθεί η λειτουργικότητα της άρθρωσης του ώμου.

Η χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται στα ασταθή-παρεκτοπισμένα κατάγματα. Μπορεί να περιλαμβάνει εσωτερική οστεοσύνθεση (βίδες ή πλάκα και βίδες), ενδομυελικό ήλο και ημιαρθροπλαστική ώμου. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνει ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου.

Η επιλογή του είδους της θεραπείας εξαρτάται από ένα πολύπλοκο σύστημα ταξινόμησης, με βάση το οποίο βαθμολογούμε τη σοβαρότητα του κάθε κατάγματος. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να ταξινομήσουμε το κάταγμα κεφαλής βραχιονίου είναι:

  •  Ο αριθμός των τμημάτων στα οποία “χωρίζεται” η κεφαλή του βραχιονίου
  •  Ο βαθμός της παρεκτόπισης των τμημάτων αυτών

Η χειρουργική τεχνική διαφοροποιείται ανάλογα με τη συντριπτικότητα του κάθε κατάγματος.

Ο χειρουργός πρέπει να είναι εξειδικευμένος στην ανατομική περιοχή του ώμου και να έχει τεχνική κατάρτιση και εμπειρία.

Ο ασθενής παραμένει σε νοσηλεία για 1 – 2 ημέρες. Κατόπιν ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης με φυσικοθεραπείες προκειμένου να επιστρέψει το ταχύτερο στην καθημερινότητά του.

Στην Arthrosis Clinic ο ασθενής μπορεί να βρει την επιστημονικότητα και την εμπειρία για την αντιμετώπιση του κατάγματος του βραχιονίου με τις τελευταίες τεχνικές και τα πιο εξελιγμένα υλικά οστεοσύνθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάταγμα άνω τριτημορίου του βραχιονίου και της κεφαλής αυτού, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2108052117.