Οι χόνδρινες βλάβες γόνατος συνήθως συνοδεύουν άλλες κακώσεις, όπως τη ρήξη προσθιου χιαστου συνδέσμου. Επίσης στα διαστρέμματα του αστραγάλου στο 10-15% συμβαίνει τραυματισμός του χόνδρου με απογύμνωση του οστού. Στις περιπτώσεις αυτές, πρήζεται η άρθρωση, έχουμε πόνο έντονο στο περπάτημα, ενώ είναι αδύνατο να εργαστούμε ή να αθληθούμε.

Αρθρικός Χόνδρος

Ο αρθρικός χόνδρος ή υαλοειδής χόνδρος καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες και αποτελεί μία λεία και στιλπνή κατασκευή. Η κίνηση των αρθρώσεων οφείλεται στις ιδιαίτερες ιδιότητες του χόνδρου, όπως ο εξαιρετικά χαμηλός δείκτης τριβής καθώς και η ικανότητα της σωστής κατανομής των φορτίων που δέχεται.

Ο αρθρικός χόνδρος αποτελείται από χονδροκύτταρα τα οποία βρίσκονται σε περιβάλλον με προτεογλυκάνες και ίνες ελαστίνης και παράγουν μεγάλες ποσότητες κολλαγόνου τύπου ΙΙ. Στο ανθρώπινο σώμα συνανώνται τρεις τύποι χόνδρων. Αυτό καθορίζεται από την αναλογία των προαναφερθέντων συστατικών.

Ο χόνδρος δεν περιέχει αιμοφόρα αγγεία και η διατροφή των χονδροκυττάρων γίνεται μέσω της διάχυσης των θρεπτικών συστατικών που συναντώνται μέσα στην άρθρωση. Η αναγεννητική του ικανότητα σε σχέση με τους άλλους ιστούς είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Χόνδρινες Βλάβες Γόνατος

Οι χόνδρινες βλάβες γόνατος είναι αποτέλεσμα μεγάλων φορτίων που ασκούνται οξέως ή σε χρόνια βάση στην άρθρωση. Συνδέονται κυρίως με αθλήματα έντονης σωματικής δραστηριότητας. Οι βλάβες αυτές διαθέτουν χαμηλό δυναμικό επούλωσης και το εναπομείναν κενό του χόνδρου στην άρθρωση δημιουργεί συμπτώματα πόνου, οιδήματος καθώς και μηχανική εμπλοκή. Όλα αυτά οδηγούν συνήθως στην απόσυρση του ατόμου από τις σωματικές δραστηριότητες.

Αν οι χονδρινες βλαβες παραμείνουν δίχως θεραπεία θα οδηγήσουν σε χρόνια εκφύλιση της άρθρωσης – πρόωρη οστεοαρθρίτιδα- και ανάπτυξη δυσλειτουργίας.

Πρόσφατα αναπτύχθηκαν και τελειοποιήθηκαν πολλές χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των βλαβών του χόνδρου.

Συμπτωματολογία

Οι ασθενείς με τοπικές χονδρινες βλαβες συνήθως αναφέρουν πόνο στο σημείο που υπάρχει το πρόβλημα. Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να επιδεινώσει το άλγος και να εμφανιστεί οίδημα στην πάσχουσα άρθρωση.

Κατά την ψηλάφηση μπορεί να διαπιστωθεί συλλογή υγρού ενδαρθρικά, καθώς και αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία οφείλεται στη φλεγμονώδη διαδικασία.

Το εύρος κίνησης της άρθρωσης μπορεί να είναι εντελώς φυσιολογικό, ειδικά στα πρώτα στάδια της πάθησης. Παρεμπόδιση της κίνησης και εμπλοκή της άρθρωσης μπορεί να εμφανιστεί σε περίπτωση που το κομμάτι του χόνδρου έχει αποσπαστεί και βρίσκεται ελεύθερο μέσα στην άρθρωση.

Παρακλινικός Έλεγχος

Η ακτινογραφία της άρθρωσης είναι η πρώτη εξέταση που γίνεται. Στα κάτω άκρα η λήψη γίνεται με τον ασθενή σε όρθια στάση, ώστε το βάρος του σώματος να αναδείξει τον ανατομικό και μηχανικό άξονα του κάτω άκρου.

Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη διερεύνηση των βλαβών του χόνδρου, ειδικά σε περίπτωση που ο απλός ακτινολογικός έλεγχος είναι φυσιολογικός. Με την εξέταση αυτή αξιολογείται η έκταση αλλά και το βάθος της βλάβης. Αυτοί είναι παράγοντες που θα καθορίσουν και την επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου.

Συντηρητική Αντιμετώπιση

Οι ασθενείς με οξείες τραυματικές χονδρινες βλαβες αντιμετωπίζονται άμεσα. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει συνοσηρότητα με συνδεσμικές βλάβες της άρθρωσης, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αποθεραπείας.

Ασθενείς με χρόνιες ή εκφυλιστικές χονδρινες βλαβες αρχικά αντιμετωπίζονται συντηρητικά για τουλάχιστον 12 εβδομάδες. Η θεραπεία περιλαμβάνει:

  • Αλλαγή των δραστηριοτήτων του ατόμου με περιορισμό αυτών
  • Φυσικοθεραπεία
  • Φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη φάρμακα, χονδροπροστατευτικά φάρμακα και ενδαρθρικές ενέσεις υαλουρονικού οξέως

Αν η συντηρητική αγωγή δεν αποδώσει τότε η λύση είναι η χειρουργική αντιμετώπιση.

Χειρουργική Αντιμετώπιση

Η χειρουργική αντιμετώπιση των χόνδρινων βλαβών του γόνατος μπορεί να γίνει αρθροσκοπικά ή και «ανοικτά» με κλασική τομή του δέρματος.

Νεαροποίηση της χόνδρινης βλάβης και τρυπανισμοί
Η μέθοδος αυτή γίνεται πλέον μέσω της αρθροσκόπησης και είναι ελάχιστα επεμβατική μέθοδος. Κατά τη διενέργεια αυτής πραγματοποιείται η αφαίρεση της φθοράς του χόνδρου, αποκάλυψη των ορίων της βλάβης και η ταξινόμησή της. Στην περίπτωση όπου η βλάβη είναι 3ου & 4ου βαθμού, ακολουθούν και οι τρυπανισμοί του υποχόνδριου οστού

Μεταμόσχευση Χονδροκυττάρων

Η μέθοδος διενεργείται αρθροσκοπικά με μία πρώτη αρθροσκόπηση κατά την οποία γίνεται ο καθαρισμός της χόνδρινης βλάβης, η οροθέτησή της και η λήψη χονδροκυττάρων προς καλλιέργεια, για την επανατοποθέτησή τους με μία δεύτερη αρθροσκόπηση κατόπιν περίπου 20ημέρου.

Μεταμόσχευση Οστικών Νησίδων

Η μέθοδος διενεργείται με μικρή τομή του γόνατος κατά την οποία λαμβάνονται οστικοί κύλινδροι μέσα από την άρθρωση και από μη φορτιζόμενες επιφάνειες. Κατόπιν τοποθετούνται στον κρατήρα της χόνδρινης βλάβης με την μέθοδο της εμβύθισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χόνδρινες βλάβες γόνατος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2108052117.